WOA! Such a name demands a wham-bam bold concept and web design. So that’s what we came up with. Including strong brand copy and wow parallax effects. Online: woa.agency

Check out the 1 min. demo video (with music track)!

Strategy: Johan van den Outenaar
Concept: Johan van den Outenaar
Design: Johan van den Outenaar
Copy: Johan van den Outenaar
Photograpy: Brendan de Clercq
Technical execution: Patrick Rodacker

Full copy: see under.

 

Tekst (english further below):

 

WAT IS DAT?

WAT WOA! IS

De kreet die je slaat als je verrast wordt. Of overdonderd, geschokt. En dat zien we graag. Maar niet zonder reden.

Emoties zijn er om geroerd te worden. Want daaruit voort komt reactie.

Dat is wat WOA! veroorzaakt.

EN ‘BRANDVERTISING’?

1. Branding, alles waarmee het merk zichtbaar wordt gemaakt. Of waarmee de merkbeleving wordt versterkt.

2. Advertising, je weet wel. Die bedenksels die je jaren later nog kunt herinneren. Of dat nou in film, print, online of live is. En waardoor je een goeie klik hebt met het merk.

Die twee samen, dat is WOA! brandvertising. Doe er je voordeel mee.

MERKEN BOUWEN
door
CONCEPT

strategie | user journey | campagnes | online/offline art direction | script

BRANDING

logo | corporate identity | graphic design | styling | packaging design | fotografie

EXECUTION

video | regie | animaties | illustraties | drukwerk | desktop publishing | copy

 

WIE WOA! IS

3 ervaren creatieven
uit de meest toonaangevende hoeken van de communicatiebranche, die van reclame en design. De sporen ruimschoots verdiend op gerenommeerde A-merken en avontuurlijke wanna-B’s beheerst WOA! het gehele arsenaal van strategieën en instrumenten.

Als WOA! enthousiast is over je merk (of de mogelijkheden ervan) is de creatieve ideeënstroom niet te stoppen. Dus als WOA! ongevraagd meer levert dan wat je verwacht moet je dat maar op de koop toenemen.

Jill – de W van WOA!: afgestudeerd art director met zowel ‘grote bureau’- als ondernemerservaring op zak. Conceptdenker en style queen. De driving force achter het trio.

Johan – de dwarse O: art director op A-merken bij de beroemde bureau’s, maar al minstens zo ervaren als ondernemer. Strategisch conceptdenker pur sang.

Gavin – met de A van ‘Àààh, wat mooi!’. Packaging en brand experience designer op de allermooiste en meest uiteenlopende merken. Zo lang het maar mooi mag.

Zo.
En nu koffie.*

Bel Jill voor een afspraak:
0614 995 387

*Of wijn of bier of water.

——————————–

English:

 

WHAT IS THAT?

WHAT WOA! IS

What you cry out / shriek / yelp when you are taken by surprise. Or when you’re overwhelmed, shocked. We love when that happens. But only for the right reason.

Emotions move you. And when you’re moved, you take action / And being moved motivates action.

That is the WOA! effect / That’s what WOA! triggers

AND “BRANDVERTISING?”

1. Branding, everything that visualizes / identifies the brand. Or that enhances the brand experience.

2. Advertising, you know… those concoctions you still remember years later. Whether it’s on film, in print, online, or live. And what makes you feel connected with the brand.

The two of these combined, that’s WOA! Brandvertising. Use it to your advantage.

BRAND BUILDING
through
CONCEPT

strategy | user journey | campaigns | online/offline | art direction | script

BRANDING

logo | corporate identity | graphic design | styling | packaging design | photography

EXECUTION

video | direction and production | animations | illustrations | print | desktop publishing | copy

WHO WOA! IS

3 experienced creatives
from the leading / pioneering / trendsetting areas within the communications field; advertising and design. Earned their stripes / Made their marks with well known / well-established, high-end brands and adventurous wanna-B’s, WOA! has mastered the entire spectrum of strategies and tools.

If WOA! is psyched about your brand (or its possibilities), there is no stopping the creative flow of ideas. So if WOA! delivers more than you expected, you’ll just have to live with it / then that’s just the way it is.

Jill – the W in WOA!: graduated art director with both “big agency” and entrepreneurial experience. Conceptual thinker and style queen. The driving force behind the trio.

Johan – the wayward O: art director for high-end brands at those renowned / famous / well known agencies, but equally experienced as an entrepreneur. Strategic, conceptual thinker in the purest way.

Gavin – with the A as in “Oh and Ah… how beautiful!” Packaging and brand experience designer for the most gorgeous / appealing and widely differing brands. To Gavin, pretty makes perfect. / As long as pretty is part of the equation.

So there.
And now coffee.*

Call Jill for an appointment:
+31 (0)6 14 995 387

*Or wine or beer or water.