De medewerkers van Basta magazine voor de colofon geschetst door Clelia Mirandoli.

 

Met dank aan Jill Wilkes (zie eerste schets!).